اخبار مرکز تخصصی کیوسرا

شعبه فرجام

افتتاح شعبه ی جدید مرکز سخت افزار ایران در فرجام

گوشی کیوسرا DuraForce Pro

همه چیز در مورد گوشی هوشمند مقاوم کیوسرا DuraForce Pro

کارخانه سرامیکی جدید کیوسرا

کارخانه سرامیکی جدید کیوسرا

کوچکترین خازن سرامیکی موبایل

ساخت کوچکترین خازن سرامیکی موبایل توسط کیوسرا

موبایل Torque X01 کیوسرا

موبایل Torque X01 کیوسرا معرفی شد

فهرست
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر